Karmøy voksenopplæringssenter er fortsatt stengt etter påske

Hjemmeskolen fortsetter etter påske.

Regjeringen har besluttet å videreføre stengingen av skolene også etter påske. Det vil derfor ikke bli ordinær undervisning på KVOS før tidligst i begynnelsen av mai.

Det betyr at hjemmeskolen fortsetter fra og med tirsdag 14. april.

Status vedr. prøver i norsk, samfunnskunnskap og statsborgerprøven

Kompetanse Norge har besluttet at det ikke skal gjennomføres prøver så lenge skolen er stengt. Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi vet noe mer.