Prøvedatoer samfunnskunnskap og statsborgerprøven

Sist oppdatert 3. september 2020 10:53

Her finner du en oversikt over prøvedatoer for prøven i 50 timer samfunnskunnskap g statsborgerprøven skoleåret 2020-2021

Oversikt Prøver 20 21