Språk i arbeid.

Hvordan kan arbeidsplassen legge til rette for språklæring på jobben?

Du vil få informasjon og tips til hvordan du kan bidra til mer språklæring for deltakere i praksis eller kolleger som trenger å bli bedre i norsk.

I kurset nedenfor skal det introduseres enkle grep for kolleger og ledere til ansatte som skal lære norsk, slik at de kan støtte og oppmuntre til mer språkopplæring i arbeidssituasjoner.

Du finner nettkurset: Språk i arbeid her.