Arbeidsnorsk

Her ser du hvordan vi jobber med praksis på Karmøy. Vi binder sammen klasserom og arbeidsrom ved hjelp av digitale verktøy.