Nyheter

Språk i arbeid.

Hvordan kan arbeidsplassen legge til rette for språklæring på jobben? Du vil få informasjon og tips til hvordan du kan bidra til mer språklæring for deltakere i praksis eller kolleger som trenger å bli bedre i norsk. I kurset nedenfor skal det introduseres enkle grep for kolleger og ledere...

Les mer
Sist oppdatert 26. oktober 2020 10:16

Norskprøve

Husk det er snart tid for oppmelding til norskprøven. Påmeldingsperioden er fra 2. november til 6. november, på kompetansenorge.no

Les mer
Sist oppdatert 22. oktober 2020 14:16

Norskprøve i september

Neste norskprøveperiode er mandag 14. september til og med fredag 25. september.  Påmelding til norskprøven høst åpner mandag 24. august og varer til og med fredag 28. august. Du finner informasjon om norskprøven og påmeldingen her https://www.kompetansenorge.no/prover/norskprove/nar-er-proven/

Les mer
Sist oppdatert 5. august 2020 14:54

Prøvebevis norskprøven

Prøvebeviset i forbindelse med norskprøven i mai er klart og kan hentes på Karmøy voksenopplæringssenter mellom kl. 9.00 og kl. 14.00 denne uka (tirsdag 23. juni mellom kl. 9.00 og 12.00)

Les mer
Sist oppdatert 22. juni 2020 10:40

Karmøy voksenopplæringssenter er fortsatt stengt etter påske

Hjemmeskolen fortsetter etter påske. Regjeringen har besluttet å videreføre stengingen av skolene også etter påske. Det vil derfor ikke bli ordinær undervisning på KVOS før tidligst i begynnelsen av mai. Det betyr at hjemmeskolen fortsetter fra og med tirsdag 14. april. Status vedr. prøver i norsk, samfunnskunnskap og statsborgerprøven Kompetanse Norge har...

Les mer
Sist oppdatert 15. april 2020 13:30

Usikkert om norskprøven kan gjennomføres

  Neste norskprøve er planlagt avviklet i perioden 18. - 29. mai 2020. Da skolen fortsatt vil være stengt etter påske, er det foreløpig uvisst om norskprøvene kan gjennomføres.  Du kan likevel melde deg opp til prøven, så vil du få nærmere beskjed når det er endelig avklart om prøvene skal gjennomføres. Påmelding for privatister...

Les mer
Sist oppdatert 8. april 2020 16:22

EKSAMEN AVLYST

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020. Denne avlysningen gjelder også for eksamen i FVO. Alle deltakere skal få vitnemål selv om eksamen avlyses. Se Udirs nettside https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/

Les mer
Sist oppdatert 25. mars 2020 19:22

Valg 2019

Informasjonsskriv - skoler, juli 19

Les mer
Sist oppdatert 7. august 2019 10:48

Min side

Her kan du logge deg inn for å se resultater fra dine prøver når de er klare, og du kan se om din kontaktinformasjon er korrekt. Du må ha registrert din e-postadresse og ditt mobilnummer hos prøvestedet før du kan bruke min side. https://enovate.no/vox/

Les mer
Sist oppdatert 22. mai 2019 21:50