Nyheter

Karmøy voksenopplæringssenter er fortsatt stengt etter påske

Hjemmeskolen fortsetter etter påske. Regjeringen har besluttet å videreføre stengingen av skolene også etter påske. Det vil derfor ikke bli ordinær undervisning på KVOS før tidligst i begynnelsen av mai. Det betyr at hjemmeskolen fortsetter fra og med tirsdag 14. april. Status vedr. prøver i norsk, samfunnskunnskap og statsborgerprøven Kompetanse Norge har...

Les mer
Sist oppdatert 15. april 2020 13:30

Usikkert om norskprøven kan gjennomføres

  Neste norskprøve er planlagt avviklet i perioden 18. - 29. mai 2020. Da skolen fortsatt vil være stengt etter påske, er det foreløpig uvisst om norskprøvene kan gjennomføres.  Du kan likevel melde deg opp til prøven, så vil du få nærmere beskjed når det er endelig avklart om prøvene skal gjennomføres. Påmelding for privatister...

Les mer
Sist oppdatert 8. april 2020 16:22

EKSAMEN AVLYST

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020. Denne avlysningen gjelder også for eksamen i FVO. Alle deltakere skal få vitnemål selv om eksamen avlyses. Se Udirs nettside https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/

Les mer
Sist oppdatert 25. mars 2020 19:22

Skolestart

Skolestart for de fleste elevene på Karmøy voksenopplæringssenter er mandag 19. august. Noen har imidlertid  oppstart tirsdag 20. august. Alle elever vil få tilsendt informasjon på SMS. Dersom du ikke har mottatt melding innen torsdag 15. august, ber vi deg ta kontakt med skolen.

Les mer
Sist oppdatert 7. august 2019 10:45

Valg 2019

Informasjonsskriv - skoler, juli 19

Les mer
Sist oppdatert 7. august 2019 10:48

Min side

Her kan du logge deg inn for å se resultater fra dine prøver når de er klare, og du kan se om din kontaktinformasjon er korrekt. Du må ha registrert din e-postadresse og ditt mobilnummer hos prøvestedet før du kan bruke min side. https://enovate.no/vox/

Les mer
Sist oppdatert 22. mai 2019 21:50