Om skolen

Sist oppdatert 14. mars 2019 12:33

Karmøy voksenopplæringssenter har ansvar for å ivareta kommunens lovpålagte oppgaver innenfor voksenopplæringsfeltet. Dette inkluderer opplæring i norsk og samfunnskunnskap, introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger, grunnskoleopplæring og spesialundervisning.