Administrasjon

Trude Kristin Nordstokke
Administrasjonskonsulent 
Telefon: 52 81 14 92
E-post: trude.kristin.nordstokke@karmoy.kommune.no 

Snefrid Robertsen
Veileder språklige minoriteter i grunnskolen
Telefon:  52 81 02 28
E-post: snefrid.robertsen@karmoyskolen.no