Administrasjon

Sist oppdatert 25. februar 2019 10:17
Trude Kristin Nordstokke
Administrasjonskonsulent 
52 81 14 92
trude.kristin.nordstokke@karmoy.kommune.no 

Mardon Eikeland
Rådgiver 
52 81 14 97
mardon.eikelan@karmoyskolen.no

Snefrid Robertsen
Veileder: språklige minoriteter i grunnskolen
 52 81 02 28
 snefrid.robertsen@karmoyskolen.no