Introduksjonsprogram

Nyankomne flyktninger og deres familiegjenforente som har behov for grunnleggende kvalifisering, deltar i introduksjonsprogram i kommunen de er bosatt i. Målet er at de skal lære seg norsk og komme raskt ut i arbeid eller utdanning.

Anne Ferkingstad
Integreringsveileder
Telefon: 413 62 609
E-post: anne.ferkingstad@nav.no

Anne Beth Steinsnes
Integreringsveileder
Telefon:
E-post: anne-beth.steinsnes@nav.no

Liv Mona Tveit
Integreringsveileder
Telefon: 958 42 495
E-post: liv.mona.tveit@nav.no

Halvor Ognøy
Integreringsveileder
Telefon: 955 23 675
E-post: halvor.ognoy@nav.no

Anne Breivik
Integreringsveileder
Telefon: 940 52 318
E-post: anne.breivik@nav.no

Ann Helen Ferkingstad Pirttinen
Integreringsveileder
Telefon: 940 515 39
E-post: ann.helen.ferkingstad.pirttinen@nav.no

Linda Stangeland
Integreringsveileder
Telefon: 465 08 309
E-post: linda.stangeland@nav.no