Introduksjonsprogram

Nyankomne flyktninger og deres familiegjenforente som har behov for grunnleggende kvalifisering, deltar i introduksjonsprogram i kommunen de er bosatt i. Målet er at de skal lære seg norsk og komme raskt ut i arbeid eller utdanning.

Anne Ferkingstad
Integreringsveileder
Telefon: 413 62 609
E-post: anne.ferkingstad@nav.no

Irma Jusic Rindarøy
Integreringsveileder
Telefon: 466 21 835
E-post: irma.jusic.rindaroy@nav.no

Liv Mona Tveit
Integreringsveileder
Telefon: 958 42 495
E-post: liv.mona.tveit@nav.no

Halvor Ognøy
Integreringsveileder
Telefon: 955 23 675
E-post: halvor.ognoy@nav.no