Introduksjonsprogram

Sist oppdatert 16. desember 2019 15:11

Nyankomne flyktninger og deres familiegjenforente som har behov for grunnleggende kvalifisering, deltar i introduksjonsprogram i kommunen de er bosatt i. Målet er at de skal lære seg norsk og komme raskt ut i arbeid eller utdanning.

Linda Stangeland
Integreringsveileder
 465 08 309
linda.stangeland@nav.no

Anne Ferkingstad
Integreringsveileder
 413 62 609
 anne.ferkingstad@nav.no

Marthe Svantesvold
Integreringsveileder
 465 45 956
marthe.svantesvold@nav.no

Irma Jusic Rindarøy
Integreringsveileder
 466 21 835
irma.jusic.rindaroy@nav.no

Liv Mona Tveit
Integreringsveileder
 958 42 495
 liv.mona.tveit@nav.no