Introduksjonsprogram

Sist oppdatert 12. september 2019 10:10

Nyankomne flyktninger og deres familiegjenforente som har behov for grunnleggende kvalifisering, deltar i introduksjonsprogram i kommunen de er bosatt i. Målet er at de skal lære seg norsk og komme raskt ut i arbeid eller utdanning.

Linda Stangeland
Integreringsveileder
 52 81 02 34
linda.stangeland@nav.no

Anne Ferkingstad
Integreringsveileder
 52 81 02 35
 anne.ferkingstad@nav.no

Marthe Svantesvold
Integreringsveileder
 52 81 02 29
marthe.svantesvold@nav.no

Irma Jusic Rindarøy
Integreringsveileder
 52 81 02 36
irma.jusic.rindaroy@nav.no

Christian Hovland
Integreringsveileder
 412 87 949
 christian.hovland@nav.no

Liv Mona Tveit
Integreringsveileder
 958 42 495
 liv.mona.tveit@nav.no