Integreringsloven

Krav om – søknad om rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Søknad om plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Søknad om rett til norskopplæring

Søknad om utsatt start av opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Søknad om permisjon fra opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Søknad om permisjon ved fødsel eller adopsjon fra opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Søknad om permisjon ved egen eller barns langvarig sykdom

Søknad om fritak for avsluttende prøve i norsk og/eller samfunnskunnskap

Søknad om fritak fra plikt og bortfall av rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap