Spesialundervisning for voksne

Rett til spesialundervisning på grunnskolens område

På bakgrunn av sakkyndig vurdering vil voksne som ikke har eller ikke kan få utbytte av det ordinære opplæringstilbudet kunne ha rett til spesialundervisning på grunnskolens område etter opplæringslovens § 4A-2. Retten gjelder også voksne som har særlige behov for opplæring for å kunne utvikle eller holde ved like grunnleggende ferdigheter.

§ 4A-2.Rett til spesialundervisning på grunnskolens område

Avdelingen har spesialpedagogisk tilbud for voksne innenfor følgende områder:

* Generelle lærevansker

* Ervervet skade

* ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon) og IKT/data

* Hørselsvansker

* Synsvansker

* Lese-, skrive- og matematikkvansker

* (språk, tale- og stemmevansker)

Du finner søknadsskjema under skjema på forsiden