Grunnskoleopplæring for voksne

Sist oppdatert 5. mars 2020 12:07

Karmøy voksenopplæringssenter tilbyr eksamensrettet grunnskoleopplæring for voksne over 16 år.  Voksne som har mangelfull grunnskoleopplæring, eller tilsvarende, og som trenger grunnskole, kan søke. Rett til grunnskole for voksne er regulert i Opplæringslova § 4A-1  og presisert i Rundskriv Udir 3-2012 . Det er et vilkår for rett til grunnskoleopplæring at søker har lovlig opphold i landet.

Grunnskoletilbudet går over to til fire år og gir opplæring i de fagene som kreves for å kunne utstede vitnemål: norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag. Undervisningen følger ordinær læreplan for grunnskolen, Kunnskapsløftet. Utdanningsløpet avsluttes med skriftlig og muntlig eksamen og vitnemål. Det er også mulig å søke opplæring i en eller flere grunnleggende ferdigheter (uttrykke seg skriftlig og muntlig, kunne regne, lese og bruke digitale verktøy). Med vitnemål fra grunnskole kan du søke videregående opplæring.

Undervisningen foregår på dagtid, 18 timer pr. uke. Alle søkere blir kartlagt og testet i fagene matematikk, norsk og engelsk. (Vi tilbyr opplæring som er tilpasset den enkelte).

Opplæring og undervisningsmateriell er gratis. Søknadskjema finner du under «skjema» på forsiden.

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon!