50 timer samfunnskunnskap

Vi tilbyr kurs i samfunnskunnskap etter gjeldende regler. Hvis du har rett til gratis opplæring i samfunnskunnskap og er bosatt i Karmøy kommune, ta kontakt med Karmøy voksenopplæringssenter for nærmere informasjon.

Hvis du ikke har rett til til gratis opplæring i samfunnskunnskap eller du har tatt prøven tidligere, kan du ta kontakt med Karmøy voksenopplæringssenter og melde deg opp til prøve mot en prøveavgift. Skjema for påmelding til samfunnskunnskapsprøven finner du under skjemaboksen og norsk som andrespråk.  Her finner du oversikt over prøver 2022-23

Er du usikker på om du har rett til gratis opplæring i samfunnskunnskap? Se regler om rett og plikt til opplæring på IMDI sine hjemmesider.

Mer informasjon om emner i samfunnskunnskap og eksempelprøve finner du her på samfunnskunnskap.no