Norskopplæring

Vi tilbyr kurs i norsk og samfunnskunnskap etter gjeldende regler (link til IMDI).

Deltakere som ikke har rett til gratis opplæring, kan delta på kurs mot betaling etter gjeldende satser.

Kurssted: Karmøy voksenopplæringssenter, Fotvegen 14, 4250 Kopervik

Målgruppe: Voksne innvandrere, nybegynnere og viderekomne

Nivå: Det gis opplæring på følgende nivå, alfabetisering, A1, A2, B1 og B2. Her kan du finne mer informasjon om de ulike nivåene 

Tidspunkt: Dagtid, ettermiddag-/kveld og nettkurs

Kursstart: Fortløpende ved fulltegnelse

Kursinnhold: De  ulike norskkursene reflekterer nivåene A1, A2, B1 og B2. Det gis opplæring både i skriftlige og muntlige ferdigheter (snakke, samtale, lytte, lese, skrive).

Norskprøver: Etter gjennomført kurs avlegges det en avsluttende norskprøve. Denne prøven dokumenterer deltakeren språknivå etter det europeiske rammeverket (A1-B2). Prøven består av en muntlig og en skriftlig del. Den skriftlige prøven gjennomføres digitalt. Norskprøven er en nasjonal prøve som arrangeres tre ganger i året til bestemte tider (mars, mai/juni, november/desember). På Kompetanse Norge sine sider finner du mer informasjon om gjennomføring av prøven, innholdet i prøven og eksempeloppgaver 

Du vil få brev om tid og sted for din prøve etter at påmeldingsfristen er utløpt.