Prosjekt: Arbeidsnorsk

Karmøy voksenopplæringssenter (KVOS) fikk i perioden 2019-2020 tildelt tilskudd fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) til utvikling av kommunale integreringstiltak. Prosjektet fikk tildelt midler til å utvikle veiledningen Arbeidsrettet norskopplæring med bruk av digitale verktøy og ressurser.

Ansvarlige for utvikling og prosjektoppfølging ved Karmøy voksenopplæringssenter har vært Silje-Jennifer McDonald Bygland og Astrid Stotesbury. I prosjektperioden har det vært et tett samarbeid med Flyktningtjenesten i Karmøy kommune. I tillegg har det vært et tett samarbeid med både kommunale og private arbeidsgivere i kommunen gjennom prosjektperioden