E-læring

Du vil få informasjon og tips til hvordan du kan bidra til mer språklæring for deltakere i praksis eller kollegaer som trenger å bli bedre i norsk. I kurset nedenfor skal det introduseres enkle grep for kollegaer og ledere til ansatte som skal lære norsk, slik at de kan støtte og oppmuntre til mer språkopplæring i arbeidssituasjoner. Du finner nettkurset: Språk i arbeid her

Dette kurset er for norsklærerne og programrådgiverne, og skal hjelpe til med å gi gode verktøy for å oppnå gode resultater for deltakere i praksis. Du finner nettkurset: God kvalitet på praksis her