Støttemateriell

Denne planen for lærere viser hvordan du kan jobbe med arbeidsrettet norsk opp mot Karmøy-modellen. Planen finner du her

Vi henter inn tillatelser fra deltakerne ved kursets oppstart. Link til de ulike skjemaene finner du her.

Denne brosjyren brukes sammen med en digital bok med lydfiler som er oversatt til ulike språk. Brosjyren finner du her, og link til lydboken finner du her

I denne boka kan en lære om rettigheter og regler i arbeidslivet, og lytte til lydfil på ulike språk. Link til boka finner du her.

I denne boka kan du lære om ulike egenskaper. Link til boka finner du her.

Gode råd til arbeidsgivere med elever i praksis, som lærer norsk på arbeidsplassen. Brosjyren finner du her.

Arbeidsrettet norskopplæring krever systematisk organisering for å få god effekt. Hensikten er å knytte sammen det som skjer ute på praksisplassene og det som gjøres i norskopplæringen. Slik blir norskopplæringen en kontinuerlig prosess. Lær mer om arbeidsrettet norskopplæring her: slik kan det gjøres

I episode 3 i Læreplanpodden fra Kompetanse Norge kan vi høre Kaja Winsnes fra Kompetanse Norge i samtale med Berit Orlien fra Lørenskog voksenopplæring og Astrid Stotesbury fra Karmøy voksenopplæring. De snakker om hvordan norskopplæringen skal støtte opp under og utnytte læringspotensialet i en annen opplæring og aktivitet – og hvordan man kan få dette til. Læringspodden episode 3

I denne håndboken blir noen av erfaringene som er gjort i prosjektet beskrevet av Michael Svendsen Pedersen, lektor emeritus ved Roskilde Universitet, Danmark. Erfaringene er et resultat av et samarbeid om pedagogisk utvikling mellom lærere på Karmøy voksenopplæring og Michael Svendsen Pedersen. Håndboken finner du her.