Veileder

Innholdet og eksemplene i denne lærerveiledningen er et resultat av utprøving og erfaringer som ble gjort i forbindelse med prosjektet i en klasse med kort skolegang fra hjemlandet, det vil si deltakere på spor 1. Deltakerne hadde praksis 2 dager i uka og 3 dager i uka med klasseromsundervisning. De fleste deltakerne begynte i praksis i løpet av den første måneden etter oppstart på kurs.

Veilederen finner du her