Prosjekt: Ny i det digitale Norge

Karmøy voksenopplæringssenter (KVOS) fikk i perioden 2021-2022 tildelt tilskudd fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) til utvikling av kommunale integreringstiltak.

Astrid Stotesbury og Silje-Jennifer McDonald Bygland ved Karmøy voksenopplæringssenter (KVOS) samarbeider med NAFO i et prosjekt som retter seg mot samarbeid med flerspråklige assistenter i opplæring av voksne og bruk av digitale verktøy i opplæringen. Her kan du lese mer om dette samarbeidet.