Statsborgerprøven

Hvis du er mellom 18 og 67 år og skal søke statsborgerskap, må du dokumentere at du har bestått en samfunnskunnskapsprøve på norsk. Du kan dokumentere kravet med blant annet følgende prøve:

  • bestått statsborgerprøve
  • bestått samfunnskunnskapsprøve på norsk

For å søke statsborgerskap må du i tillegg dokumentere at du har ferdigheter på nivå A2 eller bedre i norsk muntlig og at du har gjennomført opplæring i norsk eller norsk og samfunnskunnskap. Du kan ta kontakt med Karmøy voksenopplæringssenter for å melde deg på statsborgerprøve mot en prøveavgift, og her er oversikt over prøver 2022-23. Skjema for påmelding til statsborgerprøven finner du under skjemaboksen og norsk som andrespråk.

For å øve til statsborgerprøven kan du gå inn på samfunnskunnskap.no