Særskilt språkopplæring i grunnskolen

Elever som har et annet morsmål enn norsk vil ofte støte på særlige språklige utfordringer i skolen. Det kan være tøft å tilegne seg det norske språket når en til samme tid står over for faglige, sosiale og kulturelle utfordringer. Opplæringsloven gir rettigheter for elever fra språklige minoriteter. Dette kan dreie seg om særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring. På denne siden kan du lese mer om særskilt språkopplæring i grunnskolen

For maler og dokumenter til særskilt språkopplæring, ta kontakt med Snefrid Robertsen på telefon 52 81 02 28, eller epost snefrid.robertsen@karmoyskolen.no

Opplæring i morsmål for språklige minoriteter har som hovedformål å styrke elevenes forutsetninger for å beherske det norske språket og derved deres læringsmuligheter.

Den tospråklige fagopplæringen har til hensikt å sikre elevenes forståelse av kunnskapsinnholdet i fagene.